Stlačovací lis MANTRA dodávka

11.10.2023

.

Naše společnost Prochazka MP s.r.o. dodala stlačovací lis MANTRA do společnosti PARS. Stlačovací lis MANTRA bude používán na dvounápravové železniční podvozky s výkyvným ramenem. Konstrukce lisu MANTRA je řešena dle principu uzavřeného tuhého rámu portálového typu. Hlavní příčník (rameno) je osazeno tlačnými válci (2 x 250kN). Rameno (příčník) lisu je možné otočit o 90° pro zajištění volného průjezdného profilu, volného prostoru pro “zavezení” podvozku dle požadavku. Otočný příčník je v pracovní, tlačné poloze mechanicky zajištěn, aby konstrukce splňovala podmínku tuhého, uzavřeného rámu.

  • Součástí lisu MANTRA je i kolejový modul, na principu dělené koleje s možností nastavení požadovaného rozchodu dle typu podvozku. Kolejový modul je zabudován do základního rámu lisu. Rám lisu je umístěn do “jámy”. Požadavky pro stavební úpravu jámy budou dodány zadavateli v prvních čtyřech týdnech od objednání nebo dle dohody. 
  • Záznam dráhy stlačení je řešen pomocí vestavěného lineárního odměřování Záznam síly v oblasti tlačných válců je řešen pomocí tenzometrů umístěných u tlačných hydraulických válců.
  • Průběh procesu je možné sledovat na ovládacím pultu který je osazen dotykovým panelem. Veličiny dráhy a síly je možné programem nastavit na požadované hodnoty (zařízení pracuje do momentu dosažení požadované hodnoty).
  • Lis MANTRA pro kolejové podvozky umožňuje záznam typ a výrobní číslo podvozku, jméno operátora, tlačné síly každého válce, polohu tlačného válce. Záznam je proveden dle požadavků zákazníka. Zařízení umožňuje tisk protokolu.

Bližší informace o technických parametrech lisu na požádání vám rádi zašleme.