Montážní lisy

Montážní lis 35t pro podvozky, včetně ocelové kolejové dráhy s přepravním vozíkem podvozku

Příklad

Popis nabízeného zařízení:

 • Principem zařízení je stlačení kolejového podvozku pomocí portálového lisu dle požadavku. Podvozek se stlačuje v místech k tomu určených, specifikaci tlačných bodů dodá zadavatel. V průběhu stlačování se zaznamenává dráha stlačení (600 mm) s tolerancí +-1mm a tlačná síla (40t) s tolerancí 0,5%.
 •  Záznam dráhy stlačení je řešen pomocí vestavěného lineárního odměřování a záznam síly pomocí tenzometrů umístěných místech hydraulických válců. (V případě zpřesnění a snížení požadavku na přesnost odečítání síly je možné zařízení neosazovat tenzometrickým měřením a odečítat sílu nepřímým měřením z tlaku v hydraulickém systému. Náklady tohoto měření a vyhodnocování budou přepočítány zohledněny formou slevy).
 • Průběh procesu je možné sledovat na ovládacím pultu který je osazen dotykovým panelem. Veličiny dráhy a síly je možné programem nastavit na požadované hodnoty (zařízení pracuje do momentu dosažení požadované hodnoty).

Zařízení může pracovat ve třech základních režimech:

 • Režim síly (hlavní požadovanou veličinou je síla a dráha je informativní)
 • Režim dráhy stlačení (hlavní požadovanou veličinou je dráha a síla je informativní) a ○ režim manuální (ruční ovládání stlačování, pracovník drží tlačítko stlačování do splnění požadavku, síla a dráha lze odečíst na hlavním ovládacím panelu).
 • Stlačení podvozku probíhá proti kolejové dráze, která je součástí nabídky.
 • Kolejová dráha je součástí ocelové konstrukce o délce cca např.10m, šířce např. cca 3m a výšce temena kolejnice od základní betonové podlahy je např. cca 600mm. Ocelová konstrukce s kolejovou dráhou je součástí nabídky.
 • Rozchod kolejové dráhy je 1435mm s možností přestavby na rozchod 1000mm. Mezi kolejnicemi je montážní prostor pro pracovníka

 

Cenová nabídka zahrnuje i dodání vozíku pro přepravu podvozků s nosností 5t.

 • Vozík je osazen dvěma otočnými pryžovými koly a dvěma pevnými koly. vozík je ručně tlačen.
 • Pracoviště zahrnuje tři základní celky (modul portálového lisu + řízení , modul kolejové dráhy, vozík pro přepravu podvozků).
 • Návrh pracoviště bere v úvahu zástavbové omezení prostoru umístění pracoviště (výška jeřábu haly, půdorysné omezení).

Postup montáže

 •  Na přepravní vozík o nosnosti 5 t se umístí podvozek dle požadavku.
 •  Vozík s podvozkem se přepraví ke kolejové dráze lisu. vozík je naveden a zajištěn ke kolejovému dráze aby bylo možné podvozek přesunout z vozíku na kolejovou dráhu.
 • Podvozek je umístěn a zajištěn klíny pod portal lisu.
 • Podvozek je stlačen na požadovanou sílu, nebo požadovanou dráhu, nebo proběhne stlačení v manuálním režimu.
 •  Proběhne montáž.
 •  Odlehčení podvozku v manuálním režimu.
 •  Uvolnění pracoviště lisu, vyvezení podvozku a zavezení podvozku nového.
 • Možnost prezentace zařízení ve virtuální realitě.
 • Doprava
 • Dokumentace (návodka, hydraulické schéma).
 • CE, protokol o typové zkoušce rozvaděče, el. revize, protokol o tlakové a funkční zkoušce.

Montážní lis 35t pro podvozky, včetně ocelové kolejové dráhy s přepravním vozíkem podvozku

Příklad

Popis nabízeného zařízení:

 • Principem zařízení je stlačení kolejového podvozku pomocí portálového lisu dle požadavku. Podvozek se stlačuje v místech k tomu určených, specifikaci tlačných bodů dodá zadavatel. V průběhu stlačování se zaznamenává dráha stlačení (600 mm) s tolerancí +-1mm a tlačná síla (40t) s tolerancí 0,5%.
 •  Záznam dráhy stlačení je řešen pomocí vestavěného lineárního odměřování a záznam síly pomocí tenzometrů umístěných místech hydraulických válců. (V případě zpřesnění a snížení požadavku na přesnost odečítání síly je možné zařízení neosazovat tenzometrickým měřením a odečítat sílu nepřímým měřením z tlaku v hydraulickém systému. Náklady tohoto měření a vyhodnocování budou přepočítány zohledněny formou slevy).
 • Průběh procesu je možné sledovat na ovládacím pultu který je osazen dotykovým panelem. Veličiny dráhy a síly je možné programem nastavit na požadované hodnoty (zařízení pracuje do momentu dosažení požadované hodnoty).

Zařízení může pracovat ve třech základních režimech:

 • Režim síly (hlavní požadovanou veličinou je síla a dráha je informativní)
 • Režim dráhy stlačení (hlavní požadovanou veličinou je dráha a síla je informativní) a ○ režim manuální (ruční ovládání stlačování, pracovník drží tlačítko stlačování do splnění požadavku, síla a dráha lze odečíst na hlavním ovládacím panelu).
 • Stlačení podvozku probíhá proti kolejové dráze, která je součástí nabídky.
 • Kolejová dráha je součástí ocelové konstrukce o délce cca např.10m, šířce např. cca 3m a výšce temena kolejnice od základní betonové podlahy je např. cca 600mm. Ocelová konstrukce s kolejovou dráhou je součástí nabídky.
 • Rozchod kolejové dráhy je 1435mm s možností přestavby na rozchod 1000mm. Mezi kolejnicemi je montážní prostor pro pracovníka

 

Cenová nabídka zahrnuje i dodání vozíku pro přepravu podvozků s nosností 5t.

 • Vozík je osazen dvěma otočnými pryžovými koly a dvěma pevnými koly. vozík je ručně tlačen.
 • Pracoviště zahrnuje tři základní celky (modul portálového lisu + řízení , modul kolejové dráhy, vozík pro přepravu podvozků).
 • Návrh pracoviště bere v úvahu zástavbové omezení prostoru umístění pracoviště (výška jeřábu haly, půdorysné omezení).